VERPLEEGAFDELING

Per januari 2018 zal het RCR Medical Center haar diensten uitbreiden met de afdeling verpleging.

24 verpleegunits

Er zijn 24 verpleegunits beschikbaar in RCR Medical Centre

Pyschogeriatrisch ziektebeeld

10 verpleegunits zijn bestemd voor cliënten met een psychogeriatrisch ziektebeeld.

Nederlandse richtlijnen

De zorg wordt geboden volgens de Nederlandse richtlijnen.

DOELSTELLING

Doelstelling van de verpleegafdeling is het bieden van verpleeghuis zorg aan zowel somatische als dementerenden cliënten met een verpleeghuisindicatie tot ZZP 10. De cliënten komen vanuit Nederlandse zorginstellingen en willen gebruik maken van de regeling om maximaal 13 weken per jaar WLZ zorg te ontvangen in het buitenland. Ook cliënten die in Nederland op de wachtlijst staan kunnen ter overbrugging in Suriname verblijven. Daarnaast cliënten die in Nederland in een instelling verblijven die tijdelijk zorg in land van herkomst nodig hebben. Ook bieden wij mogelijkheden aan cliënten die moeten herstellen, revalideren of reactiveren onder professionele begeleiding. Tevens bieden wij mogelijkheden voor mensen die moeten dialyseren, en cliënten die palliatieve zorg behoeven.

De afdeling fysiotherapie wordt bemand door revalidatieartsen die nauw in contact staan met de revalidatiearts van Laurens in Rotterdam.

Revalidatie

ZORG

De verpleegafdeling wordt aangestuurd door Bart van Lohuizen, die in 2015 in Nederland zijn MBA heeft afgerond. De zorg wordt verleend door een team van gekwalificeerde Basisartsen, Verpleegkundigen, Verzorgenden en servicemedewerkers die zowel vanuit Nederland als Suriname zijn aangetrokken. De Basisartsen staan in direct contact met een SOG arts in Nederland om complexe vraagstukken te bespreken.

VERGOEDINGEN

Wij bieden zorg aan patiënten met een ZZP indicatie 1 tot en met 10. Onze vergoedingen zijn gebaseerd op de NZA tarieven volgens paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg.

RCR Medical Centre is gespecialiseerd in

Dialyse, Fysiotherapie, Gynaecologie en Interne Geneeskude